Eduroam

From Intranet
Revision as of 15:29, 11 May 2015 by Jarnik (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

eduroam obecně

Eduroam je počítačová infrastruktura (zjednodušeně počítačová síť), která umožňuje snadné připojení k síťovým službám na půdě zúčastněných organizací. Do sítě eduroam jsou zapojeny převážně výzkumné a vzdělávací instutuce, které udělují oprávnění svým zaměstnancům, studentům a pod. Výhodou je především to, že uživatel registrovaný ve své "domovské" organizaci nepotřebuje žádné další oprávnění v místě připojení k síti eduroam – identifikuje se svým přiděleným uživatelským jménem a heslem a ověření jeho práv proběhne automaticky. Základní informace najdete např. na stránkách českého koordinátora eduroam nebo na wikipedii.

Jak se připojit

Přihlašovací údaje

Pro přihlášení do systému eduroam platí jméno ve tvaru username@math.cas.cz, kde username je jméno používané pracovníkem MÚ pro přihlášení k emailovému serveru mail.math.cas.cz (známého jako matsrv). Heslo pro eduroam je shodné s heslem pro mail.math.cas.cz. Tento účet mají všichni pracovníci MÚ kromě těch, kdo své e-maily zpracovávají programem Pegasus mail nebo pmail. O zřízení toho účtu je možné požádat správce sítě.

Konfigurace počítače

Před prvním připojením k síti eduroam je nezbytné nakonfigurovat profil tohoto připojení v počítači. Doporučuje se udělat to v předstihu a otestovat v síti MÚ a např. v sítích UK, ČVUT.

Popisy nastavení pro jednotlivé operační systémy najdete např. na stránkách eduroam, název serveru, ke kterému se připojujete, je radius.math.cas.cz, důvěryhodná certifikační autorita AddTrust External CA Root – u systémů MS Windows je její certifikát součástí instalace systému, u ostatních si jej můžete stáhnout např. zde.