Volby 2016

From Intranet
Jump to: navigation, search
do 7. 12. 2016 předkládání písemných návrhů na členy Rady MÚ AV ČR, na členy Akademické rady a Vědecké rady AV ČR
do 14. 12. 2016 vyžádání hlasovacích lístků pro korespondenční volbu
do 16. 12. 2016 zveřejnění seznamu kandidátů s jejich charakteristikami na intranetu
do 21. 12. 13 hod. odevzdání hlasovacích lístků pro korespondenční volbu
21. 12. 2016 ve 13 hod. shromáždění výzkumných pracovníků MÚ AV ČR

Volby Rady MÚ AV ČR pro období 2017–2021

Zápis z průběhu voleb

Volby kandidátů do Akademické rady AV ČR pro období 2017–2021

Zápis z průběhu voleb

Seznam navrhovaných kandidátů

Volby kandidátů do Vědecké rady AV ČR pro období 2017–2021