Ubytování

From Intranet
Jump to: navigation, search

Ubytování hostů v MÚ

Přehled obsazení nadstandardních pracoven

Žádost o nadstandardní pracovny pro hosty: Word, PDF

Ceny za obsazení nadstandardních pracoven MÚ platné od 9. 2. 2015

 • 1. patro
  • 1/1:    400,– Kč/noc
  • 1/2:    600,– Kč/noc
 • 2. patro
  •   2:  1 000,– Kč/noc
 • 4. patro
  • 5/1:    800,– Kč/noc
  • 5/2:    800,– Kč/noc
  • 5/3:    600,– Kč/noc
  • 6/1:    800,– Kč/noc
  • 6/2:    800,– Kč/noc resp. 1 000,– Kč/noc při obsazení 1 resp. 2 pracoven
 • 6. patro
  •   9:     800,– Kč/noc
  • 10:     800,– Kč/noc
 • přistýlka: 200 Kč/noc a osobu
 • mimořádný celkový úklid: 300,– Kč

Pokud je platba za nadstandardní pracovnu hrazena z grantu GA ČR, jehož je ústav nositelem nebo spolunositelem, nebo z jiných grantů udělovaných v ČR nebo v zahraničí, obdobných grantům GA ČR, platí 50% sleva.

Pracovny jsou určeny pro hosty MÚ, kterými mohou být cizí vědečtí pracovníci a doprovázející osoby, ve výjimečných případech i jiné osoby.

Vždy před nástupem hosta je v pracovně proveden celkový úklid. Celkový úklid se provádí v pracovních dnech. Pokud ke střídání hostů v pracovně dochází tak, že je nutné provést úklid mimo pracovní dobu, musí hostitel, který žádá o rezervaci pracovny jako druhý, včas požádat sekretariát o zajištění mimořádného celkového úklidu a bude mu účtován poplatek ve výši 300,- Kč.

Žádosti o tyto pracovny se podávají písemně na formuláři, který je k dispozici v sekretariátu MÚ a na interních webových stránkách MÚ. O žádostech rozhodne ředitel MÚ nebo jím pověřený zástupce. Volná místa budou poté obsazována průběžně. V případě, že se žadatel dozví, že host rezervaci pracovny nevyužije, je povinen okamžitě žádost zrušit.

Více podrobností k pronájmu nadstandardních pracoven najdete v Směrnice ředitele 1/2015

Ubytovací zařízení AV ČR

Vila Lanna

Penzion Marna

Hotel Mazanka

Zámek Liblice

Zámek Třešť

Hotely v okolí MÚ

V případě zaplnění kapacity nadstandardních pracoven má MÚ dohodu s hotelem Andante, který se nachází v nedaleké ulici Ve Smečkách. V případě zájmu se obraťte na sekretariát, paní Bílková Vám vyjedná slevu.