Stránky s omezeným přístupem

From Intranet
Jump to: navigation, search

Přístup na stránky v této oblasti mají výhradně pověřené osoby. Přístupové kódy vám na žádost a po prokázání nároku na přístup k příslušné sekci přidělí pracovníci Správy výpočetní techniky MÚ.