Projects open calls

From Intranet
Jump to: navigation, search
Contact person for projects:
dr. Beata Kubiś, Project Manager
kubisb@math.cas.cz
mobile: +420 731 513 888


Support of international scientific events aimed at young researchers from abroad 2018

Programme: Výzva k podávání žádostí o dotaci na podporu výzkumně vzdělávací aktivity pro začínající výzkumné pracovníky ze zahraničí na rok 2018
Provider: Czech Academy of Sciences
Submission deadline: 2.10.2017
Internal deadline for submitting proposals: 25.9.2017
details at: http://www.avcr.cz/cs/pro-akademickou-sferu/mezinarodni-vztahy/podporovane-aktivity/vvam/

Czech-Russian joint research projects 2018-2020

Programme: INTER-EXCELLENCE
Provider: Ministry of Education Youth and Sport of the Czech Republic
Submission deadline: 16.8.2017
Internal deadline for submitting proposals: 10.8.2017
details at: http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyhlaseni-verejne-souteze-programu-inter-excellence-5


Czech-Bavarian joint research projects 2018-2020

Programme: Joint projects 2018-2020
Provider: Bavarian State Ministry of Education, Science and the Arts and the Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic
Submission deadline: 31.08.2017, 14:00
Internal deadline for submitting proposals: 28.08.2017
details at: http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyhlaseni-vyzvy-k-podavani-navrhu-spolecnych-cesko


three years postdoctoral fellowships at the Weizmann Institute in Israel

Attention: ONLY for researchers employed at CAS
Programme: Výzva na podávání žádostí o stipendium na tříleté postdoktorské pobyty na Weizmannově institutu věd
Provider: Czech Academy of Sciences
Submission deadline: 22.08.2017
Internal deadline for submitting forms: 8.08.2017
details at: http://www.avcr.cz/cs/pro-akademickou-sferu/mezinarodni-vztahy/aktuality/files/IZRAEL-Vyzva-na-podavani-zadosti-o-stipendium-na-trilete-postdoktorske-pobyty-na-Weizmannove-institutu-ved-WIS/


2018 short research stays abroad (Zahraniční pracovní cesty ZPC 2018)

Programme: Výběrové řízení na zahraniční pracovní cesty v r. 2018
Provider: Czech Academy of Sciences
Submission deadline: 22.09.2017
Internal deadline for submitting forms: 11.09.2017
details at: http://www.avcr.cz/cs/pro-akademickou-sferu/mezinarodni-vztahy/aktuality/files/Vyberove-rizeni-na-zahranicni-pracovni-cesty-na-rok-2018/


Individual Fellowships (IF) 2017

Programme: Horizon 2020, Excellent Science, Marie-Skłodowska-Curie Actions
Call identifier: H2020-MSCA-IF-2017
Provider: European Commission
Deadline: 14 September 2017
details at: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-if-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-MSCA-IF-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+identifier/desc