Predátorské časopisy a podezřelí vydavatelé

From Intranet
Jump to: navigation, search

Matematický ústav je přední vědecká instituce v ČR, která usiluje o špičkový výzkum na světové úrovni. Vědečtí pracovnící Matematického ústavu by proto měli publikovat své články výhradně v kvalitních a prestižních časopisech a své knihy u renomovaných vydavatelů. V posledních letech se objevila celá řada nových časopisů a vydavatelů a není snadné rozlišit ty kvalitní. V souvislosti s hnutím Open Access bohužel také vznikají tzv. predátorské časopisy. Jejich primárním cílem je pouze finanční zisk a na vědeckou kvalitu publikovaného obsahu příliš nehledí. Více informací o takových časopisech je možné najít např. na stránkách Knihovny AV ČR nebo v dopise ředitele Knihovny AV ČR Ing. Martina Lhotáka.

Stanovit, který časopis je predátorský, je samozřejmě obtížné a někdy nejednoznačné. Jeffrey Beall z University of Colorado, Denver, na základě promyšlených kritérií průběžně zpracovává seznam podezřelých vydavatelů a časopisů. Fórum Věda žije! na základě toho sestavilo seznam podezřelých časopisů, v nichž byly publikovány články zařazené do databáze RIV. Problematice predátorských časopisů a vydavatelů je věnována obsáhlá studie Lukáše Plcha a Jiřího Kratochvíla Predátorské časopisy.

Jako příklad predátorského časopisu uvádíme International Journal of Mathematical Models and Methods in Applied Sciences vydávaný North Atlantic University Union. Podezření vyvolává celá řada skutečností: neobvykle dlouhý seznam členů redakční rady i témat, na které se časopis zaměřuje, seznam recenzentů, z nichž mnozí v časopise publikují, není snadné najít informaci o publikačních poplatcích, databáze zbMATH ani MathSciNet časopis neindexují.

Vyzýváme tedy všechny vědecké pracovníky Matematického ústavu, aby byli při výběru vhodného časopisu a vydavatele velmi uvážliví a aby publikovali jen tam, kde mají jistotu, že jde o kvalitní, prestižní a uznávaný časopis a vydavatelství.