Porady s vedoucími oddělení

From Intranet
Jump to: navigation, search

Porada 7. 10. 2015

V 10 hod. v zasedačce v 1. patře zadní budovy v Žitné 25

Program:

 • Hodnocení
  • Informace z průběhu I. fáze
  • Příprava na II. fázi
  • Předpokládaný průběh návštěvy hodnoticí komise pro informatiku a pro matematiku
 • Aktuální informace týkající se provozu ústavu

Podrobnosti jsou uvedeny v zápisu z porady.

Porada 1. 4. 2015

Ve 12 hod. v zasedačce v 1. patře zadní budovy v Žitné 25

Program:

Zápis

Porada 10. 2. 2015

Ve 12 hod. v zasedačce v 1. patře zadní budovy v Žitné 25

Program:

 • Společné posouzení výběru výstupů navržených do I. fáze hodnocení

Úkoly:

 • Vedoucí týmů upraví výběr výstupů podle doporučení z porady a vyznačí obory a podobory
 • J. Rákosník po kontrole tuto část uzavře v souladu s harmonogramem 19. 2.
 • Vedoucí týmů ke každému výstupu vloží odůvodnění jeho výběru pro I. fázi a popis podílu členů týmu tak, aby P. Krejčí, M. Markl a J. Rákosník mohli během 2. březnového týdne texty zkontrolovat a navrhnout případné úpravy.
 • Uzávěrka této fáze je 15. 3.

Porada 8. 1. 2015

V 15 hod. v zasedačce v 1. patře zadní budovy v Žitné 25

Program:

Zápis

Porada 27. 11. 2014

Prezentace materiálů Akademické rady pro Hodnocení výzkumné a odborné činnosti pracovišť AV ČR za léta 2010–2014: viz Základní dokumenty a pravidla pro hodnocení pracovišť

Porada 4. 8. 2014

Dodatečná informace: Návrh Strategie AVČR byl schválen XLV. Akademickým sněmem AV ČR dne 16. 12. 2014 pod názvem Strategie AV21. Materiál obsahuje i konečnou verzi návrhu společného výzkumného programu MÚ, ÚTIA a ÚI.