Základní informace o objednávání letenek a dalších služeb

From Intranet
(Redirected from Letenky)
Jump to: navigation, search

Níže uvedené nabídky zvýhodněných služeb jsou doporučeny. Nikdo jimi není vázán, každý se může rozhodnout, jestli jí využije nebo si letenky či jiné služby zajistí jinde.

Letuška

On-line rezervační systém Letuška

Letenkář pro MÚ

Objedávání letenek

Na základě smlouvy o zajišťování a prodeji letenek a poskytování dalších služeb cestovního ruchu mohou zaměstnanci MÚ za zvýhodněných podmínek využívat služeb společnosti ASIANA, s.r.o. provozující portál Letuška. Podmínkou je, že objednávku podává zaměstnanec ústavu uvedený v době doručení objednávky v seznamu na ústavní webové stránce, a to některým z následujících způsobů:

 • v on-line rezervačním systému,
 • e-mailem z adresy username@math.cas.cz, username@ipm.cz, username@math.muni.cz figurující v době doručení objednávky v seznamu zaměstnanců na ústavní webové stránce,
 • ústně telefonicky na kterékoli pobočce Dodavatele včetně pobočky na letišti s celoročním provozem od 6.00 do 20.00 hod.,
 • ústně osobně na kterékoli pobočce Dodavatele,
 • písemně.

Pro osobní jednání (telefonem, e-mailem) se zaměstnanci ústavu je určen letenkář, který objednateli poskytne varianty možného plnění požadavku na rezervaci s ohledem na ceny, směrování letů a čas. Služby a výhody podle uzavřené smlouvy Dodavatel poskytuje také pro rodinné příslušníky zaměstnanců a hosty ústavu. Objednávka zahrnující cestující, kteří nejsou ze seznamu zaměstnanců uvedeného na ústavní webové stránce, však musí být potvrzena vedoucí THS nebo zástupcem ředitele.

Fakturační údaje

S výjimkou případu, kdy bude faktura vystavena na třetí stranu, uveďte v rezervačním formuláři jako fakturační adresu Matematický ústav AV ČR, v. v. i., Žitná 25, 115 67 Praha 1. Abyste tyto a další údaje nemuseli vyplňovat pokaždé znovu, využijte odkaz na registrační formulář v sekci "Cestující", kde zadáte opakující se údaje a zvolíte si přihlašovací jméno a heslo pro přístup k předvyplněnému formuláři.

Potvrzení objednávky a způsob úhrady

Po odeslání požadavku objednatel obdrží automatickou e-mailovou zprávu o registraci rezervace s výzvou o potvrzení e-mailem. Potvrzení musí být odesláno e-mailem z ústavní adresy objednatele uvedené v seznamu zaměstnanců uvedeného na ústavní webové stránce. Na základě toho mu Dodavatel zašle e-mailem fakturu. Objednatel na fakturu napíše, z jakého zdroje má být faktura (nebo její část) uhrazena, a zajistí podpis odpovědné osoby (řešitele grantu, zástupce ředitele v případě úhrady z institucionálních prostředků ústavu). Takto upravenou fakturu objednatel předá k proplacení THS. V případě, že spolucestujícím je rodinný příslušník, dohodne objednatel s vedoucí THS způsob, jakým odpovídající část uhradí ústavu. V odůvodněných případech předem projednaných a schválených vedoucí THS nebo zástupcem ředitele je možné požádat, aby Dodavatel vystavil fakturu přímo třetí straně (např. hosta, pro nějž se zajišťuje letenka, nebo jeho zaměstnavateli).

Sjednané výhody

Kromě všech výše uvedených služeb bude Dodavatel na objednávky zaměstnanců ústavu účtovat za služby snížené servisní poplatky:

 • Servisní poplatek ke každé letence - klasická rezervace 500 Kč
 • Servisní poplatek - online rezervace letenky 350 Kč
 • Servisní poplatek - nízkonákladové společnosti 190 Kč
 • Rezervace ubytování a automobilu z rezervačního systému Dodavatele 0 Kč
 • Vyřízení víza - sleva 200 Kč
 • Storno rezervace po vystavení letenky 500 Kč
 • Reporting dodaných služeb, rozbory, odborné konzultace 0 Kč
 • Školení a odborné semináře pořádané Dodavatelem 0 Kč


OK-TOURS

On-line rezervační systém OK-TOURS

Poskytované služby

 • Zajištění letenek na pravidelných linkách všech dopravců (i nízkonákladových) do celého světa
 • Komplexní řešení služebních cest (letenky, ubytování, pronájem aut, cestovní pojištění, vízový servis)

Rezervace letenek

Rezervaci letenek lze uskutečnit:

 • prostřednictvím pracovníka cestovní kanceláře, který vyhledá letenku na základě požadavku (e-mailem nebo telefonicky ze sekretariátu ředitele) s poplatkem za vystavení letenky 300,- Kč za osobu
 • v on-line rezervačním systému

Nabídka smluvním zákazníkům

 • Nízké servisní poplatky
 • Informace o možnostech registrace do věrnostních programů leteckých společností a způsobech čerpání benefitů
 • Transparentnost - žádné skryté poplatky
 • Návrh optimálního leteckého spojení do preferovaných destinací
 • Reakční doba do 30 minut
 • Víkendový letenkový Helpdesk bez příplatku
 • Fakturace s dohodnutou splatností