Interni dokumenty

From Intranet
Jump to: navigation, search

Směrnice a příkazy ředitele

Vnitřní předpisy (§ 20 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích)

Poradní orgány ředitele

 • Konkurzní a atestační komise: RNDr. Martin Markl, DrSc. (předseda), prof. RNDr. Miroslav Engliš, DrSc., prof. RNDr. Eduard Feireisl, DrSc., prof. RNDr. Bohdan Maslowski, DrSc., prof. RNDr. Pavel Pudlák, DrSc., prof. RNDr. Vladimír Souček, DrSc., doc. RNDr. Tomáš Vejchodský, Ph.D.
 • Škodní a likvidační komise: prof. RNDr. Karel Segeth, CSc. (předseda), Mgr. Jarmila Štruncová, doc. RNDr. Tomáš Vejchodský, Ph.D.
 • Inventarizační komise: Jan Bíža (předseda)
  • Dílčí inventarizační komise pro závazky a pohledávky: doc. RNDr. Tomáš Vejchodský, Ph.D., RNDr. Pavel Krejčí, CSc., Anna Nováčková
  • Dílčí inventarizační komise pro vlastní jmění, fondy a finanční prostředky: Růžena Roháčková, RNDr. Pavel Krejčí, CSc., Anna Nováčková
  • Dílčí inventarizační komise pro hmotný a nehmotný majetek: Mgr. Radka Vrkočková, Ing. Martin Jarník, doc. RNDr. Tomáš Vejchodský, Ph.D.
  • Likvidační komise: doc. RNDr. Milan Tvrdý, CSc. (předseda), Miroslava Fejtová, Mgr. Marie Tichá, CSc.
 • Poradce pro knihovní záležitosti: Mgr. Alena Pravdová, Ph.D.
 • Komise péče o pracující: RNDr. Zdeňka Crkalová (předsedkyně), Kateřina Bílková, Mgr. Radka Vrkočová