Intenzivní jazykové kurzy

From Intranet
Jump to: navigation, search

Nabídka jazykových kurzů na nový školní rok 2016/2017

Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i. nabízí nový typ jednosemestrálního kurzu angličtiny Post FCE pro ty, kteří absolvovali přípravu ke zkoušce FCE nebo již tuto zkoušku složili. Kurz je zaměřený zejména na rozšiřování slovní zásoby a na rozvoj těch jazykových dovedností, na něž při přípravě na zkoušku nebylo dost prostoru, tj. mluvení o atraktivních tématech s podporou textů a poslechů z přirozeného prostředí. Kurz bude probíhat dvakrát týdně v kombinaci českého učitele a rodilého mluvčího. Kromě tohoto nového typu kurzu nabízí také jednosemestrální Závěrečné předzkouškové kurzy FCE (Cambridge English: First) a CAE (Cambridge English: Advanced) určené posluchačům v závěrečné fázi přípravy na zkoušku. Nabízí dodatečné přihlášení do kurzů: Real English, Focus on Writing, Writing E-mails. více se dozvíte na Centrum akademického psaní

Kabinet studia jazyků Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., se zabývá didaktikou i praktickou výukou cizích jazyků, tj. angličtiny, němčiny, francouzštiny, španělštiny, italštiny, ruštiny a češtiny pro cizince.

Nabízí nejen kurzy zaměřené na zvládnutí cizího jazyka s obecným zaměřením na všech úrovních pokročilosti, ale i kurzy s orientací na akademický jazyk a také přípravné kurzy k mezinárodně uznávaným jazykovým zkouškám.

Kabinet studia jazyků je certifikovaným místem pro přípravu k cambridgeským zkouškám.

Vedle tradičních docházkových kurzů také kombinuje prezenční a online výuku, zejména v kurzech akademického psaní a prezentací na konferencích (Blended learning).

Jako první v České republice jsme otevřeli Centrum akademického psaní, které kromě kurzů nabízí fundované poradenství při psaní jakéhokoliv textu včetně odborných článků, publikací, disertací apod. pro všechny, kdo uvítají zpětnou vazbu ke svému textu nebo prezentaci v jakékoli fázi psaní či přípravy.

Zaměstnanci Matematického ústavu se mohou přihlásit na všechny kurzy Kabinetu studia jazyků takto:

  • naskenují vyplněnou, podepsanou a orazítkovanou přihlášku ředitelem MÚ nebo jeho zástupcem a pošlou na e-mail polaskova@langdpt.cas.cz.
  • z Kabinetu studia jazyků pošlou uchazeči heslo k rozřazovacímu testu pro zjištění jazykové úrovně
  • uchazeč po zařazení do kurzu zaplatí administrativní poplatek 200 Kč (ostatní náklady hradí AV ČR)


Aktuality Kabinetu studia jazyků Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i.