Hodnocení ústavů AV ČR

From Intranet
Jump to: navigation, search

Základní dokumenty a pravidla pro hodnocení pracovišť

Elektronická aplikace pro zadávání podkladů k hodnocení

Aktuální informace z Kanceláře AV ČR

I. fáze hodnocení

II. fáze hodnocení

Závěrečné zprávy komisí a stanoviska ředitele

Závěrečná hodnoticí zpráva komise pro matematiku

Závěrečná hodnoticí zpráva komise pro informatiku

Organizační zajištění v Matematickém ústavu

Pracovní skupina pro hodnocení: P. Krejčí, B. Kubiś, M. Markl, J. Rákosník, J. Štruncová, M. Tvrdý

Porada s vedoucími oddělení a týmů 1. 4. 2015

Porada s vedoucími oddělení a týmů 10. 2. 2015

Postřehy z konzultace k hodnocení 27. 1. 2015

Porada s vedoucími oddělení a týmů 8. 1. 2015

Porada s vedoucími oddělení a týmů 27. 11. 2014

Porada s vedoucími oddělení a týmů 4. 8. 2014

Příprava hodnocení v Matematickém ústavu

Odevzdané podklady

Sestavení hodnocených týmů

 • Týmy vědeckých a odborných pracovníků (excel, upraveno 13. 1. 2015 po dohodě mezi vedoucími týmů).
 • Týmy vědeckých a odborných pracovníků (excel, upraveno po poradě 8. 1. 2015)
  • Listy označené jmény vedoucích obsahují seznamy pracovníků, kteří byli po poradě s vedoucími oddělení 8. 1. 2015 zařazeni do jednotlivých týmů. V listu ostatní je seznam pracovníků, kteří do týmů pro účely hodnocení zařazeni nebyli. V těchto listech jsou žlutě vyznačeny úvazky dalších pracovníků (doktorandi a odborní – viz definice vědeckého týmu v čl. 3 Základních principů hodnocení), jejichž úvazky do koeficientu pro počet prací překládaných do I. fáze vstupují polovinou. U těch, kdo dosud nejsou evidováni v ASEPu, je vpravo červeně uvedená poznámka "není v ASEPu".
  • Na konci seznamů v listech Hakl, Nečasová, Pudlák a Müller jsou zvlášť uvedeni pracovníci, o jejichž zařazení je třeba rozhodnout.
 • Úvazky vědeckých a odborných pracovníků v letech 2010-2014 (excel)
  • List FTE vědeckých pracovníků obsahuje seznam všech zaměstnanců MÚ, kteří by mohli být zařazeni do hodnocených týmů podle Základních principů hodnocení (Článek 3 – Oborové a organizační členění), v abecedním řazení. U každého pracovníka jsou uvedeny průměrné úvazky v jednotlivých letech 2010–2014 podle účetních záznamů.
  • List FTE podle oddělení je upravený seznam, seřazený podle oddělení a doplněný o výpočty průměrných úvazků za pětileté období. Na základě tohoto seznamu budeme v MÚ sestavovat hodnocené týmy a následně vybírat práce pro I. fázi hodnocení (viz Základní principy hodnocení, Článek 4 – Náležitosti přihlášky k hodnocení).

Knihovnická podpora

Analytika ASEP pro podporu přípravy hodnocení

Prezentace ze školení knihovníků pro zajišťování bibliografických podkladů

Vybrané dokumenty z hodnocení MÚ za roky 2005–2009